В оподаткування прибутку підприємств внесені зміни

30-07-2020

Про окремі зміни до Податкового кодексу кореспонденту газети «Время» розповіла начальник Північного управління Офісу великих платників податків ДПС Галина Феденко.

Починаючи з 23 травня 2020 р. набрали чинності окремі зміни до Податкового кодексу України, які було запроваджено Законом від 16 січня 2020 року №466 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві».

Можна сказати, що Закон № 466 є малою податковою реформою, оскільки вносить суттєві змiни практично до усiх розділів Податкового кодексу України. Зокрема, деякі зміни дозволять уникнути можливості спекулювання податковими ставками, підвищити ефективність електронного документообігу.

Також новації в процесі адміністрування податків дозволять адаптувати податкове законодавство до світових стандартів. Наразі створюються рівні та справедливі правила для ведення бізнесу в Україні.

Серед основних новацій щодо податку на прибуток, які вже діють, а також тих, які наберуть чинності в подальшому, можна виділити наступні.

Розширено коло платників податку на прибуток.

Наразі платниками податку на прибуток при виплаті доходів (прибутків) нерезиденту із джерелом їх походження з України визнаються юридичні особи – платники єдиного податку та фізичні особи - підприємці, у тому числі такі, що обрали спрощену систему оподаткування, та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Платниками податку на прибуток при отриманні скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії визнаються суб’єкти господарювання-юридичні особи, що обрали спрощену систему оподаткування.

Платниками податку на прибуток визнаються юридичні особи, що утворені відповідно до законодавства інших країн (іноземні компанії) та мають місце ефективного управління на території України.

При цьому, визначені певні умови (щодо іноземної компанії чи її видів діяльності), за наявності хоча б одної з яких місцем ефективного управління вважається Україна.

Починаючи з 01 січня 2021 року встановлюється річний звітний період, для таких платників податку (разом із вже існуючими):

- фізичних осіб – підприємців (у т.ч. тих, які провадять незалежну професійну діяльність, щодо виплачених нерезиденту доходів (прибутків) походженням з України;

- суб'єктів господарювання юридичних осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, щодо виплачених нерезиденту доходів (прибутків) із джерелом їх походження з України;

- суб'єктів господарювання юридичних осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, щодо отриманого скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії.

Також збільшено з 20 мільйонів гривень до 40 мільйонів гривень обсяг доходу, при якому можуть не застосовуватися податкові різниці платниками податку на прибуток, та встановлюється можливість подавати лише річні декларації з податку на прибуток.

До того ж, збільшено з 6 тисяч гривень до 20 тисяч гривень  вартісний критерій при визначенні основного засобу, який застосовується до активів, що вводяться в експлуатацію з 23 травня 2020 року.

Починаючи з 23 травня 2020 року нe нараховується амортизація за період невикористання (експлуатації) основних засобів у господарській діяльності у зв'язку з їх модернізацією, реконструкцією, добудовою, дообладнанням та консервацією.

Для окремих груп основних засобів (при дотриманні певних вимог) встановлено прискорену амортизацію основних засобів на період з 1січня 2020 року по 31 грудня 2030 року.

Крім того, вводиться окремий облік процентів, що були капіталізовані (підлягали включенню до собівартості необоротного активу) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Суттєво змінюються правила тонкої капіталізації: уточнюється порядок врахування процентів, що сплачуються за кредитами, позиками та iншими борговими зобов'язаннями.

Також запроваджено нові податкові різниці, якi зменшують фінансовий результат до оподаткування, а також різниці, якi збільшують фінансовий результат до оподаткування.

Хочу звернути увагу платників, що незабаром очікується внесення певних поправок до Закону №466. Тож продовжуємо слідкувати за подальшими змінами до податкового законодавства.

Читайте также
Другие материалы рубрики