ru
uk
Мнения
Подписаться на новости
Печатный вариант “Время”

Нерезиденти мають стати на облік в контролюючих органах

Актуальное сегодня01 марта 2021 | 16:04

Про нові вимоги щодо реєстрації нерезидентів з 2021 року.

Слід зазначити, що нерезиденти — це, зокрема, іноземні компанії, організації, утворені відповідно до законодавства інших держав, їх зареєстровані (акредитовані або легалізовані) відповідно до законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України.
Нагадаю, що Законом України від 16 січня 2020 року №466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законо­давстві», який набув чинності з 23.05.2020 р., були внесені зміни до положень Кодексу, зокрема, щодо визначення терміну «постійне представництво» з метою оподаткування, визначення платниками податку на прибуток підприємств — нерезидентів та порядку оподаткування сум прибутків нерезидентів, які провадять свою діяльність на території України через постійне представництво тощо.
В свою чергу, до цих положень Кодексу внесені зміни Законом України від 17 грудня 2020 року №1117-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування», який набув чинності з 01.01.2021 р. Тож Законом №1117 до 31.12.2020 р. включно продовжено застосування визначення терміна «постійне представництво» у пп. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, що застосовувалось до 23.05.2020 р. (до внесення змін Законом №466).
Підпунктом 133.2.2 п. 133.2 ст. 133 Кодексу (в редакції, чинній з 01.01.2021 р.) визначено, що платниками податку на прибуток — нерезидентами є зокрема, нерезиденти, які здійснюють господарську діяльність на території України через постійне представництво та/або отримують доходи із джерелом походження з України, та інші нерезиденти, на яких покладено обов’язок сплачувати податок у порядку, встановленому розділом ІІІ Кодексу.
Крім того, Законом України від 14 липня 2020 року №786 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб — підприємців» з 01.01.2021 р. постійні представництва нерезидентів виключені з кола платників податку на прибуток.
Так, абзац перший п. 133.3 ст. 133 Кодексу, згідно з яким постійні представництва до 2021 року ставали на облік в контролюючому органі, з 01.01.2021 р. викладено у новій редакції, відповідно до якої нерезидент стає на облік у контролюючому органі за місцезнаходженням свого постійного представництва до початку своєї господарської діяльності через таке представництво.
Водночас Законом №1117 до 31.12.2020 р. включно передбачено визначення платниками податку на прибуток підприємств у пп. 133.2.2 Кодексу постійних представництв нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з України або виконують агентські (представницькі) та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників.
Згідно з п. 60 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу нерезиденти (іноземні компанії, організації), які здійснюють господарську діяльність на території України та/або які до набрання чинності Законом №1117 належно акредитували (зареєстрували, легалізували) на території України відокремлені під­розділи, у тому числі постійні представництва, і станом на 01.01.2021 р. не перебувають на обліку в контролюючих органах, зобов’язані протягом трьох місяців подати до контролюючих органів документи для взяття їх на облік у порядку, встановленому п. 64.5 ст. 64 Кодексу.
Також п. 60 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу доповнено новим абзацом, згідно з яким постійні представництва нерезидентів, які були зареєстровані платниками податків (у тому числі податку на прибуток підприємств) у періодах до 01.01.2021 р., залишаються платниками таких податків відповідно до вимог Кодексу до реєстрації як платники податків (у тому числі податку на прибуток підприємств) відповідних нерезидентів.
Таким чином, обов’язок визначати податкові зобов’я­зання, подавати податкову звітність з податку на прибуток підприємств, утримувати податок з доходів із джерелом їх походження з України зберігається за постійними представництвами нерезидентів до реєстрації як платників цього податку відповідних нерезидентів.
Проаналізувавши чинні законодавчі зміни, можна зробити наступні висновки.
1. Іноземні компанії/організації, постійні представництва яких перебувають на обліку як платники податку на прибуток підприємств, зобов’язані протягом трьох місяців (з 1 січня 2021 року до 31 березня 2021 року включно) подати до контролюючих органів документи для взяття їх самих (нерезидентів) на облік в якості платника податку на прибуток. Після взяття на облік нерезидент включається до Реєстру платників податків — нерезидентів з установленням ознаки платника податку на прибуток.
Цей порядок стосується обох випадків визнання постійних представництв нерезидентів для цілей податку на прибуток:
Ÿ   тих, що акредитовані (зареєстровані, легалізовані) як відокремлені підрозділи нерезидентів на території України, через які нерезидент здійснює діяльність, що відповідає податковому визначенню постійного представництва;
Ÿ   тих, що виникають/створюються в Україні внаслідок господарської діяльності нерезидента, але не підлягають акредитації (реєстрації, легалізації) відповідно до законодавства.
Так само документи для взяття на облік податковими органами має подати у зазначений термін і та іноземна компанія (організація), постійне представництво якої вже акредитоване (зареєстроване) як відокремлений підрозділ нерезидента на території України, але станом на 31 грудня 2020 року не було зареєстроване як платник податку на прибуток через невідповідність п.14.1 ст.14 ПКУ. У такому випадку за фактом одержання докумен­тів про «перереєстрацію» відбудеться реєстрація нерезидента в якості платника податків в Україні (в загальному розумінні цього терміну).
Взяття на облік відбудеться лише після того, як органи ДПС отримають від нерезидента відповідні документи.
2. Після взяття на облік іноземної компанії (організації) як платника податку на прибуток її постійне представництво знімається з обліку як платник податку на прибуток.

Начальник Північного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків ДПС Галина Феденко.

Подписаться на новости
Коментарии: 0
Коментариев не добавлено
Cледите за нами в соцсетях