ru
uk
Мнения
Подписаться на новости
Печатный вариант “Время”

Нові аспекти відповідальності платників податків

Актуальное сегодня29 марта 2021 | 18:21

Про податкове правопорушення, умови визначення вини особи, умисність діяння, повторне та триваюче правопорушення кореспонденту видання «Время» розповіла начальник Північного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Галина Феденко.
Із набранням чинності Законом України від 16.01.2020 р. № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» запроваджено нову концепцію відповідальності платників податків за податкові правопорушення за умови доведення його вини.
Розглянемо окремі положення цієї концепції.
Так з 1 січня 2021 року згідно з приписами п. 109.1 ст. 109 Кодексу, податковим правопорушенням, є протиправне, винне (у випадках, прямо передбачених Кодексом) діяння (дія чи бездіяльність) платника податку (у т.ч. осіб, прирівняних до нього), контролюючих органів та/або їх посадових (службових) осіб, інших суб’єктів у випадках, прямо передбачених Кодексом.
Тобто, до визначення податкового правопорушення включено критерій винного діяння (дії чи бездіяльності) платника податків.
Кодекс не містить визначення поняття «вина», однак умови за яких особа вважається винною наведені у ст. 112 Кодексу та полягають у тому, що особа вважається винною у вчиненні правопорушення, якщо буде встановлено, що вона мала можливість для дотримання правил та норм, за порушення яких цим Кодексом передбачена відповідальність, проте не вжила достатніх заходів щодо їх дотримання.
Таким чином, умовами які визначають вину особи, у розумінні ст. 112 Кодексу є:
— встановлення можливості дотримання особою правил та норм, за порушення яких Кодексом передбачена відповідальність, проте не вжиття цією особою достатніх заходів щодо їх дотримання;
— доведення контролюючим органом того, що вчиняючи певні дії або допускаючи бездіяльність, за які передбачена відповідальність, платник податків діяв нерозумно, недобросовісно та без належної обачності.
Саме можливість особою дотримуватися правил та норм, за порушення яких Кодексом передбачена відповідальність, однак не вжиття нею достатніх заходів щодо їх дотримання, через вчинення дій, які можуть бути кваліфіковані як нерозумні, недобросовісні та без належної обачності, за умови доведення цього контролюючим органом, є свідченням вини особи, у вчинені податкового правопорушення.
Але необхідно враховувати, що згідно п. 109.3 ст. 109 Кодексу, необхідною умовою притягнення особи до фінансової відповідальності за вчинення податкового правопорушення є встановлення контролюючими органами вини особи, лише у випадках визначених пунктом 119.3 статті 119, пунктами 123.2 –123.5 статті 123, пунктами 124.2, 124.3 статті 124, пунктами 125-1.2 –125-1.4 статті 125-1 Кодексу.
Кваліфікуючою ознакою податкового правопорушення є вчинення особою діяння умисно. Податкове законодавство не містить визначення «умислу, умисності діяння», однак так само як і поняття «вини», розкриває його зміст та суть.
Згідно з приписами п. 109.1 ст. 109 Кодексу діяння вважаються вчиненими умисно, якщо існують доведені контролюючим органом обставини, які свідчать, що платник податків удавано, цілеспрямовано створив умови, які не можуть мати іншої мети, крім як невиконання або неналежне виконання вимог, установлених Кодексом та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
Невиконання або неналежне виконання встановлених законодавством правил завжди є наслідком дій (бездіяльності) особи, які кваліфікуються як умисні, оскільки як невиконання так і неналежне виконання є порушенням обов’язків закріплених за платником податків у ст.ст. 16, 36 Кодексу.
Вина є характеризуючою обставиною дій (бездіяльності) особи, яка полягає у тому, що особа повинна та може дотримуватися встановлених Кодексом правил та норм.
А недотримання цих правил та норм, є умисними діями особи, які визначають її вину у вчиненні податкового правопорушення, за умови доведення вказаного контролюючим органом.
Підтвердженням вини особи також може бути вчинення нею триваючого та повторного правопорушення.
Відповідно до п. 111.4 ст. 111 Кодексу, особа вважається такою, що вчинила правопорушення повторно, якщо вона уже була притягнута до відповідальності у встановлені цим Кодексом строки та порядку за аналогічне правопорушення.
Повторність вчинення правопорушення також впливає і на розмір фінансової відповідальності особи, яка є значно вищою ніж за вчинення податкового правопорушення вперше. Застосування санкцій за повторне порушення платниками податків податкового законодавства передбачено нормами статей 117, 119– 120,121, 123,124, 1251,126, 127, 1281 Кодексу
Триваюче правопорушення у п. 111.5 ст. 111 Кодексу визначається як безперервне невиконання норм Кодексу платником податків, який вчинив певні дії чи допустив бездіяльність і не вчиняв подальших дій для його усунення до моменту виявлення такого правопорушення контролюючим органом.
Крім того, завдяки змінам, внесеним до Податкового кодексу, було визначено обставини, що звільняють від фінансової відповідальності, а також ті, що пом’якшують відповідальність платників податків. Також з 01.01.2021 року було змінено розміри штрафів за порушення правил сплати податків:
— зменшено штрафи у разі, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання: при затримці сплати до 30 днів – з 10 до 5 %, після 30 днів – з 20 до 10 %;
— введено окремі штрафи для випадків умисного повторного порушення у розмірі 25% та умисного повторного порушення строком більше 90 днів – 50%.
Розмір штрафів за податкове правопорушення застосовується в залежності від критерію винного діяння (дії чи бездіяльності) платника податків.
«Тож, враховуючи запровадження інституту вини в податковому законодавстві, що передбачає надання оцінки діям та бездіяльності по кожному зазначеному податковому правопорушенню, а також встановлення умислу платника податків, якій впливає на розмір фінансової відповідальності, хочу вкотре наголосити на необхідності дотримання усіх норм податкового законодавства, а також своєчасного декларування та сплати податків усіма суб’єктами господарювання», — зауважила Галина Феденко.

Подписаться на новости
Коментарии: 0
Коментариев не добавлено
Cледите за нами в соцсетях