ru
uk
Мнения
Подписаться на новости
Печатный вариант “Время”

Кроки до запровадження міжнародного досвіду. E-аудит!

Актуальное сегодня22 июля 2021 | 17:13

Про деякі аспекти впровадження електронного аудиту кореспонденту видання «Время» розповіла заступник начальника Північного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків ДПС Тетяна Самойленко.

Електронні форми контролю платників податків протягом останніх років набувають все більшого поширення у роботі міжнародних фіскальних органів. Досвід запровадження E-аудиту в різних країнах світу свідчить про перехід до якісно нового рівня здійснення контрольно-перевірочної роботи.

«Концепція впровадження електронного аудиту (е-аудиту) для платників податків розроблена Міністерством фінансів України ще наприкінці 2020 року. Однак, широке впровадження е-аудиту в практику податкового контролю в Україні можливе за умови забезпечення виконання ряду комплексних заходів, розробки та прийняття відповідних законодавчих змін», — повідомила заступник начальника міжрегіонального управління.

Мінфін у липні п.р. представив проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо впровадження електронних перевірок (е-аудит)».

Проект законодавчого акта розроблено на виконання пункту 112 Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2021 рік, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 02.02.2021 № 1165-ІХ та пункту 239 Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік.

Необхідність цього проекту виникла у зв’язку з потребою впровадження сучасних новітніх підходів до податкового контролю, реформування якого є невід’ємною частиною загальної податкової реформи.

«Як свідчить практика адміністрування встановлених законодавством України податків і зборів, конституційний обов’язок платників податків щодо повної і своєчасної сплати податкових платежів виконується не завжди і не всіма суб’єктами оподаткування», — зауважила податківець.

З огляду на це, проектом запропоновані зміни до Податкового кодексу України (далі — ПК) в частині обов’язку платників податків подавати до органів ДПС експортовані з вихідної системи обліку достовірні дані про наявність та стан активів, власного капіталу та зобов’язань, а також зміни у фінансово-господарському стані платника податків за звітний (податковий) рік у вигляді стандартного аудиторського файла (SAF-T) протягом 60 к. дн., що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Обов’язок з подання великими платниками податків аудиторського файлу передбачається, починаючи з 01.01.2025, а у платників, визначених статтею 180 ПК, — з 01.01.2027.

Також визначена відповідальність за порушення порядку подання стандартного аудиторського файлу SAF-T.

Впровадження електронного аудиту (е-аудиту) направлене на удосконалення ризик-орієнтованих підходів на етапах доперевірочному та перевірочному, підвищенню точності та ефективності результатів перевірок, скорочення термінів їх проведення.

Для платників створюється можливість для самоперевірки поданої податкової звітності. Крім цього; впровадження е-аудиту сприятиме зменшенню:

  • кількості податкових запитів до платників податків;
  • податкових правопорушень та судових спорів;
  • особистих контактів між платником податків та контролюючим органом,
  • впливу «людського фактора».

«І насамкінець хочу додати, що систематизований аналіз інформації, що буде передаватися від платника податків до контролюючого органу, забезпечить оперативне виявлення ризикових тенденцій у здійсненні податкових правопорушень з метою їх своєчасного вирішення», — зазначила Тетяна Самойленко.

Подписаться на новости
Коментарии: 0
Коментариев не добавлено
Cледите за нами в соцсетях