ru
uk
Мнения
Подписаться на новости
Печатный вариант “Время”

Студентська наука. Vivat переможцям!

Актуальное сегодня17 июня 2024 | 14:30

Упродовж п’яти місяців (лютий – червень) на базі Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського під патронатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО проходив міжнародний конкурс студентських наукових робіт.

Співорганізаторами цьогорічного конкурсу виступили закордонні навчальні заклади: Абертейський університет (Шотландія); Університет Матея Бела (Словаччина); Університет Едуконс (Сербія); Інститут нових технологій та бізнесу (Чехія); Вища школа європейських і регіональних досліджень (Чехія); Євразійський університет ім. Л.Н. Гумільова (Казахстан); Карагандинський державний індустріальний університет (Казахстан); Казахський національний дослідницький технічний університету ім. Шатпаєва; Вища школа менеджменту інформаційних систем (ISMA, Латвія); Алітус Коледж Університету прикладних наук (Литва); Люблінська політехніка (Польща); Вроцлавський економічний університет (Польща).

Другий рік поспіль захід проводиться саме під егідою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. Наразі це єдиний в Україні конкурс студентських наукових робіт, що отримав підтримку цієї солідної інституції.

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт за окремими спеціальностями проводиться з метою інтеграції України в європейський освітньо-науковий простір, розширення міжнародних зв’язків, стимулювання інноваційної діяльності студентів, оволодіння ними сучасними технологіями, а також створення умов для формування інтелектуального потенціалу талановитої молоді.

Цьогорічний конкурс проводився за такими спеціальностями: 015 «Професійна освіта», 035 «Філологія», 051 «Економіка» (спеціалізації «Економіка та управління національним господарством», «Економіка та управління бізнесом», «Міжнародна економіка»), 073 «Менеджмент», 101 «Екологія», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка», 263 «Цивільна безпека», 274 «Автомобільний транспорт», 275 «Транспортні технології».

На конкурс 2024 р. було подано 514 наукових робіт, авторами яких стали 889 здобувачів вищої освіти із 137 ЗВО.

Здобувачі вищої освіти Харківського національного автомобільно-дорожнього університету вкотре підтвердили свій високий рівень знань та наукових досягнень, взявши активну участь у цьому конкурсі за окремими спеціальностями.

Цьогоріч у конкурсі, що об’єднав найкращих молодих дослідників з усього світу, ХНАДУ представляли 45 студентів, які змагалися у восьми спеціальностях: 015 «Професійна освіта», 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 101 «Екологія», 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка», 263 «Цивільна безпека», 274 «Автомобільний транспорт» і 275 «Транспортні технології».

Участь у такому престижному заході стала важливим етапом для юнаків і дівчат університету, надавши їм унікальну можливість презентувати свої дослідження англійською мовою, обмінятися досвідом з українськими та закордонними ровесниками, а також отримати цінні поради від провідних науковців.

Цьогоріч конкурс охопив широкий спектр спеціальностей, що дозволило здобувачам вищої освіти ХНАДУ продемонструвати свої знання та інноваційні підходи у різних галузях.

Із 45 учасників автодорожнього понад половина (24 здобувачі) вибороли перемогу в різних категоріях, що становить 7,5% від їх загальної кількості. Це свідчить про високу якість підготовки та обдарованість талановитої молоді відомого технічного вишу країни.

Зокрема, спеціальність 015 «Професійна освіта» представили шість здобувачів вищої освіти, науковими керівниками яких є викладачі кафедри екології, чотири з них (66,7%) стали переможцями.

Так, Владислав Пелешенко представив роботу на тему «Формування екологічної культури здобувачів-екологів інтегративними педагогічними засобами» (керівник проф. Наталія Внукова) та отримав диплом першого ступеня.

Дипломи третього ступеня вибороли: Тетяна Шипа за роботу на тему «Формування професійної компетенції екологів в процесі вивчення природничих дисциплін» (керівник доц. Наталія Прокопенко) та Олексій Середа і Дар’я Орлова, які представили роботу на тему «Особливості формування науково-дослідницької компетенції здобувачів-екологів» (керівник доц. Олена Позднякова).

Спеціальність 051 «Економіка» представили п’ять здобувачів вищої освіти, науковими керівниками яких є викладачі кафедри економіки і підприємництва, три з них (60%) стали переможцями.

Дипломами третього ступеня нагороджені: Анастасія Петрик, яка представила роботу на тему «Теоретико-методичні засади стратегічного управління розвитком трудового потенціалу на основі інтегрально-матричного підходу (на прикладі України)» (керівник проф. Інна Шевченко); Олексій Довгопол¸ який представив роботу на тему «Відбір проєктів сталого розвитку: аспекти бізнес-планування» (керівник доц. Тетяна Деділова), а також Дар’я Сєрих, представивши роботу на тему «Клієнтоорієнтованість як стратегічний орієнтир розвитку торговельного підприємництва» (керівник доц. Ірина Кирчата).

Спеціальність 073 «Менеджмент» представили чотири здобувачі вищої освіти, науковими керівниками яких є викладачі кафедри менеджменту, два з них (50%) стали переможцями.

Так, Владислава Клапоух представила роботу на тему «Стейкхолдерський підхід в управлінні автотранспортним підприємством» (керівник проф. Оксана Криворучко), яка отримала диплом першого ступеня.

Валерія Самойлова за роботу на тему «Аналіз та оцінка якості корпоративного управління підприємством» (керівник доц. Надія Бочарова) нагороджена дипломом другого ступеня.

Спеціальність 101 «Екологія» представили дев’ять здобувачів вищої освіти, науковими керівниками яких є викладачі кафедри екології, чотири з них (44%) стали переможцями, що за цією спеціальністю становить третину.

Серед найкращих Владислава Сасіна, яка представила роботу на тему «Дослідження напрямів застосування продуктів піролізу автопокришок у якості альтернативного палива» (керівник доц. Олена Позднякова), виборовши диплом першого ступеня.

Дипломами другого ступеня нагороджені: Руслан Мироненко за роботу на тему «Роль геоінформаційних систем в екологічному відновленні та сталому розвитку України» (керівник доц. Юлія Калюжна), а також Діана Бессмертна і Тетяна Шипа, які представили роботу на тему «Фітоіндикативне визначення рівня аеротехногенного забруднення» (керівник проф. Наталія Внукова).

Спеціальність 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» представили чотири здобувачі вищої освіти, науковими керівниками яких є викладачі кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Дуже приємно, що всі вони (100%) стали переможцями.

Так, дипломи третього ступеня отримали: Іван Коломієць та Валерій Бардаков, які представили роботу на тему «Модель вибору мікроконтролера для системи екологічного моніторингу» (керівник доц. Наталія Філь); Микола Стипанович і Василь Кузьминих за роботу на тему «Трьохконтурна система управління електроприводом робота з двигуном постійного струму» (керівники: доц. Анжела Біньковська і ст. викл. Світлана Понікаровська).

Спеціальність 263 «Цивільна безпека» представили 13 здобувачів вищої освіти, науковими керівниками яких є викладачі кафедр проектування доріг, геодезії і землеустрою і метрології та безпеки життєдіяльності, чотири з них (30,8%) стали переможцями.

Зокрема, здобувач Максим Крайнюк за роботу на тему «Метрологічний контроль оцінки умов праці із використанням штучного інтелекту» (керівник доц. Олена Крайнюк) виборов диплом першого ступеня.

Дипломами другого ступеня були нагороджені: Артем Карайкозін та Ярослав Нагоркін за роботу на тему «Аналіз використання геоінформаційних систем для моделювання аварійних ситуацій на прикладі часткового руйнування дамби Кременчуцької ГЕС» (керівники: доц. Олег Богатов та асист. Ірина Гунько), а також Костянтин Гриценко, який представив роботу на тему «Аналіз загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру на Зміївській ТЕС» (керівник проф. Юрій Буц).

Спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» та 275 «Транспортні технології» представили чотири здобувачі вищої освіти, науковими керівниками яких є викладачі кафедр транспортних технологій, організації та безпеки дорожнього руху, а також транспортних систем і логістики, три з них (75%) стали переможцями.

Диплом першого ступеня виборов Олексій Сергєєв, представивши роботу на тему «Визначення раціональних параметрів ланцюга постачань при обслуговуванні замовників у міжнародному сполученні» (керівник доц. Олександра Орда); другого ступеня – Олексій Вернигора за роботу на тему «Розробка математичної моделі визначення потоку насичення смуги прямого напрямку руху на ізольованому регульованому перехресті» (керівник доц. Олександр Колій) і третього ступеня – Олексій Кулик, який представив роботу на тему «Дослідження розподілу інтенсивності транспортного потоку на багатосмугових автомагістралях» (керівник доц. Олена Запорожцева).

Щиро вітаємо переможців та їхніх наукових керівників, чия наполеглива праця, відданість науці й високий рівень професіоналізму є бездоганним прикладом того, як важливо залишатися вірними справі, яку обрали, незважаючи на виклики сьогодення.

Колектив Харківського національного автомобільно-дорожнього університету пишається тим, що його переможці відіграють важливу роль у підтримці наукового потенціалу країни.

Дякуємо здобувачам вищої освіти ХНАДУ за великі зусилля під час цьогорічногоконкурсу студентських наукових робіт і бажаємо їм подальших успіхів у науковій та професійній кар’єрі, натхнення для нових досягнень і таких же високих перемог у майбутньому!

Владислава БАЙДАЛА,

голова наукового товариства

студентів, аспірантів,

докторантів і молодих учених ХНАДУ

Подписаться на новости
Коментарии: 0
Коментариев не добавлено
Cледите за нами в соцсетях