ru
uk
Мнения
Подписаться на новости
Печатный вариант “Время”

Як отримати довідку про відсутність заборгованості?

Актуальное сегодня29 апреля 2021 | 15:18

Начальник відділу по роботі з податковим боргом Північного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Тетяна Маслієва докладно розповіла кореспонденту видання «Время» про надання податковими органами довідки, яка підтверджує відсутність заборгованості перед бюджетом з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

Тетяна Маслієва зазначила, що в сучасній системі оподаткування підтвердження відсутності заборгованості перед бюджетом у суб’єктів господарювання шляхом видачі їм довідок є досить актуальною.

Необхідність у підтвердженні відсутності заборгованості з податків перед бюджетом довідкою регламентується нормативно-правовими актами, які передбачають отримання таких довідок платниками податків з метою їх подальшого надання іншим органам/суб’єктам для проведення закупівель за державні кошти, виділення бюджетного фінансування, отримання компенсації, дотації тощо.

Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2018 N 733, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2018 року за №1102/32554 (далі – Порядок – 733).

На підставі заяви платника податків, відповідно до п. 3 Порядку № 733, довідка видається платнику податків безоплатно. Заява складається з обов’язковим посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, яким передбачена необхідність підтвердження відсутності заборгованості по платежах, контроль за справлянням яких покладений на контролюючі органи, та зазначенням найменування суб’єкта (підприємства, установи, організації), до якого (якої) буде подано довідку.

Термін розгляду заяви платника податків і видачі довідки або відмови в її наданні складає 5 робочих днів з дня, наступного за днем отримання заяви уповноваженим органом (п. 4 Порядку № 733).

Термін дії довідки складає 10 календарних днів з дня реєстрації в контролюючому органі. У довідці обов’язково вказується термін її дії (п. 6 Порядку № 733).

Довідка за вибором платника може бути видана як в паперовій так і в електронній формі, про що зазначається в заяві.

Довідку в паперовому виді платник податків або його законний або уповноважений представник отримують безпосередньо в органі, якому подавалася заява про надання довідки.

Довідку в електронній формі платник отримує в приватній частині електронного кабінету з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи і електронний документообіг» і «Про електронні довірчі послуги».

За наявності у платника за даними інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, відповідно до п. 8 Порядку № 733 платнику готується лист з вмотивованою відмовою щодо надання Довідки. Лист вручається особисто платнику (його законному чи уповноваженому представникові) або надсилається платнику у порядку, встановленому статтею 42 глави 1 розділу II Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями.

Крім цього, невірно зазначений в заяві нормативно-правовий акт та/або некоректно вказана назва підприємства, якому буде надана довідка, також є підставами для відмови.

При опрацюванні заяв про надання довідок, перевіряється наявність податкового боргу у платника по Україні в цілому.

У зв’язку з тимчасовою окупацією була призупинена сплата податків до місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. У зв’язку з неможливістю сплати податків підприємствами, що були зареєстровані на території АР Крим та м. Севастополі, мали відокремлені підрозділи (філії) у вказаних регіонах, або обліковувалися як платники окремих податків, тощо, по таких підприємствах обліковувався податковий борг, який неможливо було погасити за обставинами непереборної сили.

Внаслідок виникнення такого боргу, сумлінні підприємства, які не мали заборгованості з інших податків, були позбавлені можливості отримати відповідну довідку.

Законом України від 15.12.2020 №1081-ІХ було внесено зміни до пункту 16 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. №2456-VI, відповідно до яких Казначейством України з 01.03.2021 в ГУ ДКСУ у Херсонській області відкрито рахунки за надходженнями до місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя для сплати боргів з місцевих податків та зборів, що виникли до дати початку тимчасової окупації.

Отже, підприємства, по яких обліковується заборгованість до місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, мають можливість погасити цей борг та подати заяву для отримання довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

Подписаться на новости
Коментарии: 0
Коментариев не добавлено
Cледите за нами в соцсетях