ru
uk
Мнения
Подписаться на новости
Печатный вариант “Время”

З 24 вересня 2021 року оновлено форму та порядок складання Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній

Актуальное сегодня28 сентября 2021 | 10:50

Про важливі новації для платників податку на прибуток кореспонденту видання «Время» розповіла заступник начальника Північного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Тетяна Самойленко.

«Хочу звернути увагу платників податку на прибуток, що наказом Міністерства фінансів України від 27.08.2021 року № 484, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.09.2021 за № 1236/36858, затверджено зміни до форми Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній та Порядку його складання.

Цей наказ набрав чинності з дня його офіційного опублікування 24 вересня 2021 р. в «Офіційному віснику України» №74», — зазначила заступник начальника міжрегіонального управління.

Найважливішими із змін є наступні:

  1. В оновленій формі не потрібно зазначати дані про суму сукупного консолідованого доходу міжнародної групи компаній (далі – МГК). Також виключено вимогу щодо надання інформації про обмінний курс, який застосовується платником податків при перерахунку валюти звітності МГК, відмінної від євро у євро.

Натомість впроваджено інший підхід, який передбачає інформування контролюючих органів про один з трьох інтервалів за сумою сукупного консолідованого доходу МГК у графі 11.1 форми (обов’язково проставляється один із трьох кодів – «UNC 901», «UNC 902» або «UNC 903»). Ці інтервали, фактично, визначають обсяг обов’язків платників податків щодо складання звітності з трансфертного ціноутворення за «трирівневою моделлю» (згідно з вимогами кроку 13 Плану Дій BEPS, які імплементовані у статті 39 Податкового Кодексу України).

  1. Крім того, Наказом врегульоване питання заповнення граф Повідомлення про участь к МГК у випадку, коли платник податків є учасником МГК, іншим, ніж материнська компанія МГК, і при цьому – не уповноважений на подання Звіту в розрізі країн МГК. Для такої ситуації перелік кодів, доступних для заповнення у графі 10 доповнено новим кодом «CBC709».

Так, у разі якщо материнська компанія МГК утворена відповідно до законодавства певної країни, але не є податковим резидентом жодної держави (території), для цілей заповнення Повідомлення вважається, що така компанія не має податкового резидентства. В такому випадку при заповненні інформації щодо держави (території) податкового резидентства такої компанії МГК у розділі I Повідомлення застосовується спеціальний код «X5».

Якщо у складі МГК є учасник, утворений відповідно до законодавства певної країни, але який не є податковим резидентом жодної держави (території), для цілей заповнення Повідомлення вважається, що такий учасник не має податкового резидентства. В такому випадку при заповненні інформації щодо держави (території) податкового резидентства такого учасника міжнародної групи компаній у графі 32.2 застосовується спеціальний код «X5».

Крім того, здійснено оновлення M.E.Doc від 24.09.2021: Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній подається за формою J1800102.

«Нагадаю, що Міжнародна група компаній — це дві або більше юридичних особи або утворення без статусу юридичної особи, які є податковими резидентами різних країн та пов’язані між собою за критеріями володіння або контролю таким чином, що згідно з МСФЗ або іншими міжнародно визнаними стандартами фінансової звітності обов’язковою є підготовка консолідованої фінансової звітності або підготовка консолідованої фінансової звітності була б обов’язковою у разі, якщо акції (корпоративні права) однієї з таких юридичних осіб перебували б в обігу на фондовій біржі.

Таке визначення з’явилося в Податковому кодексі завдяки Закону №466-ІХ від 16.01.2020. А за оновленим пп. 39.4.2 ПКУ платники податку на прибуток, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов’язані подавати до 1 жовтня року, що настає за звітним, не тільки Звіт про контрольовані операції, а й Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній», — зауважила Тетяна Самойленко.

Подписаться на новости
Коментарии: 0
Коментариев не добавлено
Cледите за нами в соцсетях